pass itexamaster
 پروژه اجرای زیراساس و ابنیه فنی جاده تبریز - سهند

نام پروژه : پروژه اجرای زیراساس و ابنیه فنی جاده تبریز - سهند 

حوزه فعالیت : راه و ترابری

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

شروع / پایان پروژه : 1385 - 1388

موقعیت جغرافیایی : محور بندرعباس - سیرجان

 


احجام کار: 

طول : 12 کیلومتر (260 هکتار آماده سازی)

عملیات خاکی : 6697300 متر مکعب

عملیات بتنی : 18883 متر مکعب

اساس و زیراساس : 4100 متر مکعب

آسفالت : 77100 متر مربع

 

 

نام پروژه : پروژه اجرای زیراساس و ابنیه فنی جاده تبریز - سهند 

حوزه فعالیت : راه و ترابری

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

شروع / پایان پروژه : 1385 - 1388

موقعیت جغرافیایی : محور بندرعباس - سیرجان

 


احجام کار: 

طول : 12 کیلومتر (260 هکتار آماده سازی)

عملیات خاکی : 6697300 متر مکعب

عملیات بتنی : 18883 متر مکعب

اساس و زیراساس : 4100 متر مکعب

آسفالت : 77100 متر مربع

 

 

  
 تصاویر پروژه اجرای زیراساس و ابنیه فنی جاده تبریز - سهند
  
ورود به سايت
escort pendikmaltepe escort
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر