pass itexamaster
 پروژه پایانه کانتینری بندر شهید رجائی - بندرعباس


نام پروژه : پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس 

کارفرما: صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی
موقعیت : بندرعباس  
شروع / پایان :
1388/1391

عملیات اجرایی ساختمانهای پایانه تخصصی متعلق به صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران شامل ساختمانهای اداری 

انبار ، حراست ، آتش نشانی ، رستوران ، پست های برق و غیره در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 

آماده سازی 10 هکتار زمین

اجرای زیرسازی به صورت CBM4

اجرای سنگ فرش به Paving 

مشاور : شرکت مهندسی دریا سازه


 


نام پروژه : پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس 

کارفرما: صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی
موقعیت : بندرعباس  
شروع / پایان :
1388/1391

عملیات اجرایی ساختمانهای پایانه تخصصی متعلق به صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران شامل ساختمانهای اداری 

انبار ، حراست ، آتش نشانی ، رستوران ، پست های برق و غیره در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 

آماده سازی 10 هکتار زمین

اجرای زیرسازی به صورت CBM4

اجرای سنگ فرش به Paving 

مشاور : شرکت مهندسی دریا سازه


 

  
ورود به سايت
escort pendikmaltepe escort
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر