pass itexamaster
 گواهینامه ها و ایزوها

 

عضویت ها:

 

تبادل اطلاعات علمی و فنی در شرکت ساختمانی دیداس همگام با انجام دیگر فعالیت ها، جایگاه خاصی دارد و مدیریت این شرکت به این امر اعتقاد راسخ و توجه ویژه مبذول داشته و می دارد.

 

بدین منظور شرکت ساختمانی دیداس در انجمن ها و تشکل های زیر عضویت یافته است:

 

            اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران

             انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران

             انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

             انجمن شرکت های راهسازی ایران

             انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 

عضویت ها:

 

تبادل اطلاعات علمی و فنی در شرکت ساختمانی دیداس همگام با انجام دیگر فعالیت ها، جایگاه خاصی دارد و مدیریت این شرکت به این امر اعتقاد راسخ و توجه ویژه مبذول داشته و می دارد.

 

بدین منظور شرکت ساختمانی دیداس در انجمن ها و تشکل های زیر عضویت یافته است:

 

            اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران

             انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران

             انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

             انجمن شرکت های راهسازی ایران

             انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

  
ورود به سايت
escort pendikmaltepe escort
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر