pass itexamaster
 پروژه هاي ساختمانی

 

  پروژه الهیه -  تبریز
  پروژه مجتمع باغمیشه - تبریز
  پروژه ساختمان اداره کل مدیریت درمان و اسناد پزشکی- قزوین
  پروژه ساختمان اداری خانه کشاورز - تهران
  پروژه پایانه کانتینری بندر شهید رجائی - بندرعباس
  پروژه ساختمان های مسکونی  طرح 2 الغدیر - بندرعباس
  پروژه ساختمان های مسکونی  طرح1 الغدیر - بندرعباس
  پروژه ساختمانی بهاران(224 واحد) - بندرعباس
  پروژه محوطه سازی صنعتی کشتی سازی خلیج فارس - بندرعباس
  پروژه سرمایه گذاری مشترک احداث مجتمع هیات علمی دانشگاههای آذربایجان شرقی -  تبریز(شهرک الهیه)
  پروژه سرمایه گذاری شهرک اندیشه - تبریز
  پروژه آماده سازی اراضی شهرک اندیشه به مساحت 220 هکتار - تبریز
  پروژه عملیات اجرایی سایت 3.6 هکتاری شرکت کالای سریع
 

برخی دیگر از پروژه های شرکت دیداس...

  پروژه مجتمع مسکونی چشم انداز - تبریز
  پروژه خزر- تبريز
  پروژه ديداس- تبريز
  پروژه سپهر - تبریز
  پروژه سهند وسبلان - تبریز
  پروژه فرزاد- تبريز
 

پروژه نشاط - تبریز

  پروژه اراضي تعاوني كارگران - هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  پروژه الهیه -  تبریز
  پروژه مجتمع باغمیشه - تبریز
  پروژه ساختمان اداره کل مدیریت درمان و اسناد پزشکی- قزوین
  پروژه ساختمان اداری خانه کشاورز - تهران
  پروژه پایانه کانتینری بندر شهید رجائی - بندرعباس
  پروژه ساختمان های مسکونی  طرح 2 الغدیر - بندرعباس
  پروژه ساختمان های مسکونی  طرح1 الغدیر - بندرعباس
  پروژه ساختمانی بهاران(224 واحد) - بندرعباس
  پروژه محوطه سازی صنعتی کشتی سازی خلیج فارس - بندرعباس
  پروژه سرمایه گذاری مشترک احداث مجتمع هیات علمی دانشگاههای آذربایجان شرقی -  تبریز(شهرک الهیه)
  پروژه سرمایه گذاری شهرک اندیشه - تبریز
  پروژه آماده سازی اراضی شهرک اندیشه به مساحت 220 هکتار - تبریز
  پروژه عملیات اجرایی سایت 3.6 هکتاری شرکت کالای سریع
 

برخی دیگر از پروژه های شرکت دیداس...

  پروژه مجتمع مسکونی چشم انداز - تبریز
  پروژه خزر- تبريز
  پروژه ديداس- تبريز
  پروژه سپهر - تبریز
  پروژه سهند وسبلان - تبریز
  پروژه فرزاد- تبريز
 

پروژه نشاط - تبریز

  پروژه اراضي تعاوني كارگران - هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  
ورود به سايت
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر